Prodaja

Sortiranje:  

Premijer 47

Prodaja
- Apartman

Direktna prodaja apartmana u objektu koji se gradi u kompleksu Milmari Resort. Objakat je na 4 nivoa i povezan je sa toplom vezom sa wellness i…

Opširnije
25 m2 1 Soba

Premijer 9

Prodaja
- Apartman

Direktna prodaja apartmana u objektu koji se gradi u kompleksu Milmari Resort. Objakat je na 4 nivoa i povezan je sa toplom vezom sa wellness i…

Opširnije
32 m2 1 Soba

Apartman L 41

Prodaja
- Apartman

Direktna prodaja apartmana u objektu koji se gradi u kompleksu Milmari Resort. Objakat čini petospratna forma. apartman l 41 nalazi se na petom  nivou površine po 36 m2. Kupovinom…

Opširnije
36 m2 2 Broj soba

Premijer 21

Prodaja
- Apartman

Direktna prodaja apartmana u objektu koji se gradi u kompleksu Milmari Resort. Objakat je na 4 nivoa i povezan je sa toplom vezom sa wellness i…

Opširnije
32 m2 1 Soba

Apartman L 46

Prodaja
- Apartman

Direktna prodaja apartmana u objektu koji se gradi u kompleksu Milmari Resort. Objakat čini petospratna forma. apartman L46 nalazi se na petom  nivou površine po 30 m2. Kupovinom apartmana…

Opširnije
30 m2 2 Broj soba

Studio L 10-12

Prodaja
- Apartman

Direktna prodaja apartmana u objektu koji se gradi u kompleksu Milmari Resort. Objakat čini petospratna forma. Studio L 10-12 nalazi se na DRUGOM nivou površine po 28 m2. Kupovinom…

Opširnije
28 m2 1 Soba

Studio L 40

Prodaja
- Apartman

Direktna prodaja apartmana u objektu koji se gradi u kompleksu Milmari Resort. Objakat čini petospratna forma. Studio L40 nalazi se na PETOM nivou površine po 22 m2. Kupovinom apartmana…

Opširnije
22 m2 1 Soba

Studio L 9-11

Prodaja
- Apartman

Direktna prodaja apartmana u objektu koji se gradi u kompleksu Milmari Resort. Objakat čini petospratna forma. Studio L 9-11 nalazi se na DRUGOM nivou površine po 28 m2. Kupovinom apartmana…

Opširnije
28 m2 1 Soba

Studio L 18-20

Prodaja
- Apartman

Direktna prodaja apartmana u objektu koji se gradi u kompleksu Milmari Resort. Objakat čini petospratna forma. Studio L 18-20 nalazi se na TRECEM nivou površine po 28 m2. Kupovinom apartmana…

Opširnije
28 m2 1 Soba

Studio L 16

Prodaja
- Apartman

Direktna prodaja apartmana u objektu koji se gradi u kompleksu Milmari Resort. Objakat čini petospratna forma. Studio L16 nalazi se na DRUGOM nivou površine po 34 m2. Kupovinom apartmana…

Opširnije
34 m2 1 Soba

Studio L 5-6

Prodaja
- Apartman

Direktna prodaja apartmana u objektu koji se gradi u kompleksu Milmari Resort. Objakat čini petospratna forma. Studio L 5-6 nalazi se na prvom nivou površine po 31 m2. Kupovinom apartmana…

Opširnije
31 m2 1 Soba

Studio L 2-3

Prodaja
- Apartman

Direktna prodaja apartmana u objektu koji se gradi u kompleksu Milmari Resort. Objakat čini petospratna forma. Studio L 2-3 nalazi se na prvom nivou površine po 31 m2. Kupovinom apartmana…

Opširnije
31 m2 1 Soba